Onderhoud van de relatie; relatie 2.0

Onderhoud van de relatie; relatie 2.0

Onderhoud van de relatie; Relatie 2.0

Hebben jullie het coaching-traject succesvol afgerond, dan adviseer ik jullie de eerste 3 jaren daarna gebruik te maken van een jaarlijks “onderhoud”. Elk jaar nemen we de communicatie binnen de relatie onder de loep. Worden de aangeboden handvatten nog toegepast? Of zijn er onderwerpen die toch niet besproken worden?

Voordelen van een jaarlijks onderhoud:

  • De aangeboden handvatten  worden weer herhaald,
  • jullie werken automatisch meer, en wéér aan de relatie, liefde is immers een werkwoord,
  • de handvatten, inzichten, triggers blijven meer in jullie systeem zitten,
  • én jullie blijven meer up-to-date wat betreft de communicatie-skills,
  • en niet onbelangrijk: het risico dat sluimerende of terugkerende onderwerpen escaleren is kleiner

Hoe ziet zo’n jaarlijks onderhoud eruit?

  • Jaarlijks benader ik jullie via mail of er belangstelling is voor een onderhouds-gesprek
  • Zo ja, plannen we een afspraak in. Zo nee, schuiven we het onderhoud door naar het volgende jaar, tenzij jullie aangeven er geen gebruik (meer) van te willen maken.
  • In het gesprek herhalen we de afspraken die we eerder in het traject hebben gemaakt. Werken deze nog voor jullie? Wat passen jullie nog toe en waar is nog behoefte aan? Waar lopen jullie tegenaan?
  • Eventueel plannen we een vervolg-afspraak als dit nodig blijkt

Ik bied jullie het onderhoudsgesprek aan tegen de gereduceerde prijs van € 75,50 inclusief btw (dus 21% korting!) per uur.