Vaker in de ziektewet door privé-problemen…

Vaker in de ziektewet door privé-problemen…

Heeft u het ook gelezen of gehoord op het nieuws? Onderzoek heeft onlangs laten zien dat in 50% van de gevallen, de oorzaak van uitval van medewerkers  in de privé sfeer gezocht moet worden (voor het hele artikel: https://amp-nos-nl.cdn.ampproject.org/c/s/amp.nos.nl/artikel/2296487-levensloopstress-zorgt-voor-veel-verzuim-op-werk-blijkbaar-is-het-een-taboe.html ). Dat is behoorlijk, en kan naar mijn mening voorkomen worden. Ik zal u kort uitleggen waarom.

Beslommeringen                                                                                        Veel werknemers nemen hun beslommeringen mee naar het werk: een ziek kind dat verzorgd en opgevangen moet worden, een relatie die niet meer lekker loopt, eenzaamheid, zieke ouders, de opvoeding van kinderen, of het verschil van mening hierover, angsten, .. noem maar op. U kunt zich voorstellen dat als werknemers veel aan hun hoofd hebben, zij minder productief zijn op het werk. Deze stress-volle privé-aangelegenheden kunnen zelfs zo ver gaan, dat de werknemer geen energie meer heeft om te werken. En dat hij of zij daardoor uitvalt. Heel menselijk, maar dat is niet prettig voor de werkgever. Dit kost immers het een en ander. Denk aan opvang van werkzaamheden door anderen, of zelfs externen bij langdurige afwezigheid, werkdruk, overuren, maar ook inspanning en begeleiding van de zieke werknemer, om het nog niet te hebben over de eigen risico dagen van een ziekteverzuimverzekering, en een eventuele verhoging van deze premie!

Coaching                                                                                                  Bij coaching van werknemers kunnen deze beslommeringen worden weggenomen. Vooral de problemen die werknemer ervaart over een langere periode, zoals een relatie die niet meer lekker loopt, of zorgen over de kinderen of ouders e.d.  In coaching worden werknemers oplossingsgericht gestimuleerd met handvatten en inzichten deze problemen aan te pakken. Omdat werknemer hierdoor geen machteloosheid meer ervaart, zullen deze problemen minder impact hebben op zijn of haar stress-niveau. Werknemers zitten daardoor vaak beter in hun vel, worden creatiever (in het oplossen van probleempjes, ook op de werkvloer) en zijn gemotiveerder. Ook leert de ervaring dat zij meer verbinding met de onderneming ervaren, doordat zij zich gewaardeerd voelen door de werkgever.

Er nog meer uithalen van wat er in zit                                                           Maar ik wil nog een stapje verder gaan. Onlangs heb ik kennisgemaakt met de werkondernemerstest. In deze test worden vaardigheden van de werknemer getest in 4 categorieën. De uitslag laat bijvoorbeeld zien hoe communicatief de medewerker is, hoe autonoom; kan hij of zij goed samenwerken; neemt hij of zij verantwoordelijkheid; is er structuur aanwezig, of heeft hij of zij dit niet nodig, etc.?  Zoals u begrijpt zullen hier ook ontwikkelpunten uit voortkomen. In overleg met werknemer en/of  u als leidinggevende of werkgever, worden coaching-doelen gesteld. Een fantastische manier om werknemers naar een hoger level te coachen!

In dezelfde coaching-sessies komen niet alleen de eventuele privé-aangelegenheden van werknemer aan bod, maar ook het doel wat hij of zij zich gesteld heeft, naar aanleiding van de uitkomst van de test. Zo werkt deze coaching aan 2 kanten. Coaching is immers maatwerk.

Interesse als werknemer of werkgever? laat het me weten. Onder contact vind je mijn gegevens en hoe ik bereikbaar ben. We kunnen dan samen kijken wat de beste optie is voor jou.