Werknemers coaching

Werknemers coaching

Ben je werkgever of leidinggevende in een midden-en klein bedrijf, , dan heb je vast je handen vol aan het leiding geven van je bedrijf. Koers uitzetten en nieuwe opdrachten binnenhalen, problemen oplossen horen zo bij de dagelijkse werkzaamheden. Meestal is er geen HR-medewerker aanwezig die de zorg rond (zieke) medewerkers overneemt. En juist in een wat kleiner bedrijf is het essentieel dat werknemers gemotiveerd, en niet ziek zijn. Dit brengt immers alleen maar meer kosten en meer werk met zich mee. Je zit niet te wachten op langdurige uitval of ongemotiveerde werknemers, doordat deze andere dingen aan hun hoofd hebben. Uit onderzoek (zie https://amp-nos-nl.cdn.ampproject.org/c/s/amp.nos.nl/artikel/2296487-levensloopstress-zorgt-voor-veel-verzuim-op-werk-blijkbaar-is-het-een-taboe.html) is onlangs gebleken, dat 50% van het ziekteverzuim voortkomt uit privé-problemen van de werknemer.

Ik kan helpen deze zorgen weg te nemen. Als een werknemer lekker in zijn of haar vel zit en de problemen uit de privé-sfeer het hoofd kan bieden kan hij of zij zich volledig focussen op de werkzaamheden. Coaching kan hierbij goed helpen. De werknemer wordt gestimuleerd zijn problemen aan te pakken. Ervaring leert dat hij of zij hierdoor creatiever wordt in het vinden van oplossingen, zich gewaardeerd voelt door de werkgever, en weerbaarder. Ik ga echter nog een stapje verder.

Ik ben onlangs tegen een werknemerstest aangelopen, waar ik erg enthousiast over ben. De werknemer wordt op 4 verschillende vlakken getest door middel van het invullen van een vragenlijst. Uit de test komt bijvoorbeeld hoe goed een werknemer kan samenwerken, hoe collegiaal is hij of zij, wat doet de werknemer onder druk, hoe autonoom, gestructureerd, etc. Kortom: de uitslag toont aan welke vaardigheden en competenties werknemer heeft, en welke wel aanwezig zijn, maar niet ontwikkelt.

Wat bied ik aan?

  • Een test, waaruit blijkt wat de sterke, werk-gerelateerde punten van de werknemer zijn, en ook de eventuele ontwikkelpunten.
  • Werknemer kiest in overleg zelf zijn doelen in het coachingtraject. Dit wordt elk jaar ge-evalueerd samen met werkgever/leidinggevende
  • Elke 6 weken een coachingsessie per werknemer van 1 uur op locatie, waarin eventuele privé-problemen aan bod komen, én gewerkt wordt aan het (werkgerelateerde) doel.
  • Dit pakket kost per werknemer 8x €125 + de test a €149 voor €1149 excl. BTW*

Wat krijg je hiervoor:

  • Een werknemer die gemotiveerd is, en lekker in zijn of haar vel zit,
  • Problemen als burn-out of uitval bij ziekte worden in een vroeg stadium opgepakt
  • Werknemer is tevreden met werkgever door aangeboden faciliteiten, en voelt zich gewaardeerd,
  • Minder ziekteverzuim, en hierdoor minder kosten (denk alleen al aan vervanging tijdens ziekte, kosten arbodienst, verhoogde verzekeringspremie etc)
  • Minder uitval door burn-out, of het in een vroeg stadium ontdekken van burn-out.
  • De kosten worden slechts doorberekend nadat de sessies en test zijn afgenomen.

Geïnteresseerd? Neem contact op via contact, of mail of bel me voor meer informatie of een passende offerte. *Prijzen zijn afhankelijk van het aantal werknemers en afstand.

Naast dit coaching-traject speciaal voor werknemers, kan ik werkgevers ook ondersteunen bij werk-gerelateerde conflicten en werknemers met burn-out-klachten coachen en begeleiden.